Doručenie

O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky prípadne pred zaslaním tovaru e-mailom.


Tovar je dodávaný formou dobierky: poštou alebo kuriérom.


Dodacie lehoty:


- tovar je dodaný zvyčajne do 2 - 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky tovaru


- ak je tovar na sklade predávajúceho, je odoslaný v najbližší pracovný deň (do 24 hodín) od prijatia objednávky


- ak je tovar na sklade u distribútora, potom je odoslaný predávajúcim kupujúcemu spravidla v rozpätí 5-21 pracovných dní


- v prípade niektorých tovarov môže byť odosielacia doba aj dlhšia, o čom je však kupujúci informovaný predávajúcim do 3 pracovných dní od prijatia objednávky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku.


Predávajúci je povinný:


- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, termíne a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.


- tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.


Predávajúci nezodpovedá za:


- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, kuriérskou službou alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa.


- za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou službou.


Kupujúci je povinný:


- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar


- skontrolovať neporušenosť tovaru priamo na mieste, ešte za prítomnosti kuriéra alebo na poste, v prípade akéhokoľvek problému tento nahlásiť bezodkladne nám. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.


- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.


- kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami po potvrdení objednávky predávajúcim.


Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške.