O nás

Predávajúcim sa rozumie spoločnosť :

HAPPY ISLAND, s.r.o.
J.C.Hronskeho 10
831 02 Bratislava
ICO:    47105941
DIC:     2023762829
IC DPH:   SK2023762829


Kupujúcim sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v časti „Objednávanie tovaru“ v týchto Obchodných podmienkach kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci na stránke www.happyislandsk.eu ponúka. Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami.


Tovarom sa rozumie produkt alebo služba, ktoré sa nachádzajú v ponuke na stránke www.happyislandsk.eu


Objednávkou sa rozumie odoslaná objednávka e-mailom na adresu predávajúceho, ktorá obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru.